Haritalar

Tapu Senedi Hududu

LALAPAŞA YOLUNDAN YOLCA TAVŞAN AĞAÇ ANDAN VAYSAL SINIRINDAN YOLA ÖMER OBASINDAN SONGUR TEPESİNE, ANDAN ÇEŞME KARYESİ KORUSUNA BÜYÜK TAVŞANTEPEDEN DERSAADET YOLUNA ANDAN DEVLETLİAĞAÇ SINIRINA ANDAN OCAK KARYESİ SINIRINA;

Tapu Senedi Arz Üzerine Tatbikinde

Şark: Türk-Bulgar hududu üzerine Kızılcık kuleden Cenubu doğu yolu takiben Devletli Ağaç sınırı, Kadı ve Dışbudak gölleri, Dersaadet yolu, Büyük tavşan tepenin şark marazındaki yol, Karapınar caddesi, Küçük tavşan tepenin şark marazından yolca Ulah tepe şark marazındaki dere içindeki yolu takiben Saatli dereye.

Cenup: Saatli dere, Tiringa alçağı, garba mütevceihen Songur tepesinin cenup marazından Ömeroba yoluna, yolca Kocahöyük cenabından Abbas pınarına.

Garp: Abbas pınarından şimale müteveccihen yolu takiben Kömürlük deresine, derenin sağ sahilini takiben dere menba’ında Ömeroba-Delikiraz yoluna yolca Karatarlaya, Top ağaçlardan Vaysal sınırından Tavşanağacı mevki’inden Türk-Bulgar hududu üzerinde Delikiraz kulesine.

Şimal: Delikiraz kuleden Türk-Bulgar hududunu takiben Şark mebde’indaki Kızılcık kuleye:

(Şimal hududunda kızılcık kuleden Dereköy yolunu takiben Ocak karyesi sınırına, sınırca Lalapaşa yolundan Delikirez kulesine kadar olan kısım Bulgar hududu dâhilindedir.)

Başa dön
error: Content is protected !!